Portal o psach, kotach, gadach, płazach, koniach, rybkach, ptakach i małpach. Spis hodowli psów, salonów urody, sklepów zoologicznych, hoteli dla zwierząt i wiele innych


Idź do treści

Menu główne:


ZooHobby.pl - Ogólne zasady Szczegółowe wymagania weterynaryjne odnośnie organizacji i prowadzenia konkursów, pokazów, targów i wystaw zwierząt

Wystawy i targi zoologiczne

7 lutego 2008 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r., które dotyczy szczegółowych wymagań weterynaryjnych odnośnie organizacji i prowadzenia konkursów, pokazów, targów i wystaw zwierząt.
Rozporządzenie zostało wprowadzone w życie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z Dz.U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.
Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem teren na którym ma mieć miejsce wystawa, konkurs, pokaz z udziałem psów, kotów, czy innych zwierząt gospodarskich musi odbywać się w miejscu oznaczonym, ogrodzonym, utwardzonym.
Jeżeli targi, konkursy, dotyczą zwierząt innych aniżeli psy, koty i zwierzęta gospodarskie teren musi być oznaczony, z wydzielonymi miejscami dla poszczególnych gatunków w celu zagwarantowania im ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz do składowania produktów biobójczych.
Niezbędne jest zapewnienie miejsca dla lekarza weterynarii, w którym będzie możliwe wykonanie czynności urzędowych. W wydzielonym pomieszczeniu dla lekarza - specjalisty winno być wyposażone w urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt gospodarskich, a także sprzęt (urządzenia) do załadunku i wyładunku zwierząt gospodarskich kopytnych (stałe lub przenośne rampy o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale zabezpieczającymi zwierzęta przed upadkiem i podłogą o nieśliskiej nawierzchni).
Targi zwierząt gospodarskich mogą odbywać się jedynie, wtedy, gdy teren na którym ma odbyć się targ jest oddalony od innych miejsc przebywania zwierząt (rzeźni, zakładów, które zbierają, przetwarzają, transportują, przechowują, wykorzystują lub usuwają uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego) o co najmniej 50 metrów.
W rozporządzeniu duży nacisk kładzie się na właściwy (bez narażenia na ból, stres, urazy) załadunek i wyładunek zwierząt. Zwierzęta kopytne (z wyjątkiem prosiąt i warchlaków) po przetransportowaniu ich na miejsce targu, należy wyładować ze środków transportu. Jeżeli przewozimy zwierzęta agresywne, bądź chore, niezbędna jest ich izolacja od reszty zwierząt. Podmiot odpowiedzialny za organizacje targów, pokazów, wystaw czy konkursów musi zadbać o to, by usunąć nawozy naturalne, odchody zwierząt (innych niż gospodarskie) i zwłok zwierzęcych. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za zorganizowanie targu, konkursu, pokazu czy wystawy należy zapewnienie dostępu do bieżącej wody w takich ilościach, by wystarczyło zarówno dla ludzi jak i napojenia zwierząt.
Osoby zatrudnione podczas targów, wystaw, konkursów powinny przejść przeszkolenie w zakresie postępowania z tymi zwierzętami.
Miejsce pokazów, wystaw, konkursów zwierząt po ich zakończeniu powinno być odkażone i oczyszczone.

Strona Główna | Zwierzęta zamieszkujące poszczególne kontynenty | Podział zwierząt ze względu na występowanie | Podział zwierząt ze względu na ich tryb życia | Podział zwierząt ze względu na ich aktywność | Zwierzęta chronione | Akwarystyka | Psy rasowe | Wykaz ras psów uznanych przez FCI i inny podział | Imiona dla psów | Konie | Koty | Ptaki | Pająki | Gady i Płazy | Małpy | Hodowle psów | Salony urody dla zwierząt | Sklepy zoologiczne | Hotele dla zwierząt | Schroniska dla bezdomnych zwierząt | Fundacje / Towarzystwa / Stowarzyszenia | Przychodnie weterynaryjne / Lecznice | Szpitale weterynaryjne | Pogotowia dla bezdomnych zwierząt | Ogrody zoologiczne | Wystawy i targi zoologiczne | Kalendarz zawodów sportowych PZSPZ | Giełda zwierząt | Warto wiedzieć | Ważne daty | Kontakt | Strony warte polecenia | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego